DISCLAIMER, PRIVACY- &
COOKIE STATEMENT
DEA.AMSTERDAM RESPECTEERT JE PRIVACY. JE DATA WORDT ALLEEN GEBRUIKT MET JOUW TOESTEMMING. MEER INFORMATIE >

BEL DEA.AMSTERDAM 020-2374705

Wij respecteren je privacy en gaan uiterst zorgvuldig met de gegevens om die je ons hebt verstrekt.

Indien er toch vermoedens zijn dat je privacy in het geding is (geweest) door toedoen van onze organisatie, verzoeken we je direct contact op te nemen door te bellen naar 020-2374705.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en de uitvoer van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

INZAGE, CORRECTIE & RECHT VAN VERZET

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je schriftelijk verzoek de mogelijkheid je door ons bewaarde persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kan je ons schriftelijk op de hoogte stellen indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Meld dit bij:

DEA.Amsterdam BV
T.a.v. directie
Valschermkade 18
1059 CD Amsterdam

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De laatste wijziging vond plaats op vrijdag 2 maart 2018.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake digital engagement en (online) marketing diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

KLIKGEDRAG & BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De data die hier uit voortvloeit, wordt gebruikt voor optimalisatie van onze website(s). Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

SOCIAL SHARING

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

HERKENNING VAN WEBSITEBEZOEKERS VIA LEADINFO

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Wij bieden een periodieke nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over ons bureau, onze diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf digitaal kunt afmelden. Het is ook mogelijk om je af te melden door je e-mailadres op hier op te geven. Mocht dit om technische redenen niet lukken, staat het team telefonisch klaar op 020-2374705.

HUBSPOT CRM SOFTWARE

DEA.Amsterdam maakt gebruik van software van Hubspot. Met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens zijn er twee situaties denkbaar: je bent een anonieme bezoeker, óf je bent een bekende bezoeker die gegevens met ons heeft gedeeld. Van anonieme bezoekers wordt informatie als IP-adres en IP-locatie opgeslagen, waarmee DEA.Amsterdam bezoekgedrag inzichtelijk krijgt. Van bekende bezoekers wordt een profiel bijgehouden waarin (bijvoorbeeld) inzichtelijk wordt welke webpagina’s zijn bekeken, welke blogs zijn gelezen en welke e-mails zijn geopend en of binnen de e-mail geklikt is op één of meerdere links.

WEBSITE DISCLAIMER

DEA.Amsterdam BV (Kamer van Koophandel: 70803072), hierna te noemen DEA.Amsterdam, verleent jou hierbij toegang tot https://dea.amsterdam (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. DEA.Amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

DEA.Amsterdam spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DEA.Amsterdam. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. DEA.Amsterdam doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. DEA.Amsterdam oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DEA.Amsterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

TOT SLOT AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DEA.Amsterdam en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DEA.Amsterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

ACTUEEL COOKIE STATEMENT